Chính sách bảo mật

Ai chịu trách nhiệm thu thập và xử lý dữ liệu cá nhân của bạn?

 

INTERPROFESIONAL PORCINO DE CAPA BLANCA INTERPORC (sau đây gọi là Công ty của chúng tôi hoặc INTERPORC) là Bên kiểm soát dữ liệu, chịu trách nhiệm thu thập và xử lý dữ liệu cá nhân của Người dùng. Tất cả dữ liệu cá nhân sẽ được thu thập, xử lý và sử dụng theo các quy định của Luật hữu cơ tháng 3/2018, về Bảo vệ dữ liệu cá nhân và đảm bảo quyền kỹ thuật số (sau đây gọi là LOPDGDD) và Quy định 2016/679 của Nghị viện và Hội đồng Châu Âu, ngày ngày 27 tháng 4 năm 2016 về việc bảo vệ thể nhân liên quan đến việc xử lý dữ liệu cá nhân và lưu thông miễn phí dữ liệu nói trên (sau đây gọi là GDPR). Dữ liệu cá nhân của bạn có thể được chuyển giao cho hiệp hội FILPORC của Bồ Đào Nha với mục đích thực hiện chiến dịch quảng bá Sự lựa chọn thông minh cùng với INTERPORC.

Chúng tôi sẽ sử dụng dữ liệu của bạn như thế nào và cơ sở pháp lý là gì?

Công ty chúng tôi thu thập dữ liệu của bạn để chúng tôi có thể:

Gửi email cho bạn một bản tin hàng quý về Chiến dịch Lựa chọn Thông minh, nếu chúng tôi có sự đồng ý rõ ràng của bạn để làm điều đó.

Xác minh mối quan tâm hợp pháp đối với bản tin và phạm vi của chiến dịch.

Mục đích thống kê, dựa trên lợi ích hợp pháp của chúng tôi.

 

Chúng tôi thu thập dữ liệu gì?

 

Công ty chúng tôi thu thập các dữ liệu sau:

Thông tin nhận dạng cá nhân: địa chỉ email

Thông tin doanh nghiệp: tên công ty

Thông tin thiết bị: thông tin về thiết bị và ứng dụng mà Người dùng vận hành để truy cập email được gửi qua Dịch vụ Mailchimp, chẳng hạn như địa chỉ IP, hệ điều hành, ID trình duyệt và các thông tin khác về hệ thống và kết nối được sử dụng.

Dữ liệu sử dụng: dữ liệu sử dụng về tương tác của Người dùng với các chiến dịch (và/hoặc email) được gửi qua Dịch vụ Mailchimp, có thể bao gồm ngày và giờ bạn truy cập các chiến dịch (và/hoặc email) và các hoạt động duyệt (chẳng hạn như trang nào được xem và trang nào email được mở).

Dữ liệu hiệu suất: các số liệu liên quan đến khả năng gửi email và các thông tin liên lạc điện tử khác được gửi qua Dịch vụ Mailchimp.

 

Chúng tôi thu thập dữ liệu của bạn như thế n ào?

 

Bạn trực tiếp cung cấp cho Công ty chúng tôi hầu hết dữ liệu chúng tôi thu thập. Chúng tôi thu thập dữ liệu và xử lý dữ liệu khi bạn:

Theo dõi dịch vụ bản tin của chúng tôi.

Tự nguyện trả lời email hoặc cung cấp phản hồi về bất kỳ email, trang web hoặc trang nào của chúng tôi.

Sử dụng hoặc xem trang web của chúng tôi thông qua cookie của trình duyệt của bạn.

Sử dụng hoặc xem email của chúng tôi.

 

Làm thế nào để chúng tôi lưu trữ dữ liệu của bạn?

 

1.429 / 5.000
Kết quả dịch
Kết quả bản dịch
Công ty của chúng tôi lưu trữ an toàn dữ liệu của bạn trong các máy chủ và văn phòng của Mailchimp đặt tại Hoa Kỳ, vì vậy thông tin của bạn có thể được chuyển đến, lưu trữ hoặc xử lý tại Hoa Kỳ. Mặc dù luật bảo vệ dữ liệu, quyền riêng tư và các luật khác của Hoa Kỳ có thể không toàn diện như ở quốc gia của bạn, nhưng chúng tôi thực hiện nhiều bước để bảo vệ quyền riêng tư của bạn. Mailchimp tham gia và đã chứng nhận tuân thủ EU-U.S. Privacy Shield Framework và Swiss-U.S. Khung bảo vệ quyền riêng tư. Họ cam kết tuân theo tất cả Thông tin cá nhân nhận được từ các quốc gia thành viên EEA, Vương quốc Anh và Thụy Sĩ, tương ứng, dựa trên từng Khung bảo vệ quyền riêng tư, theo từng Nguyên tắc hiện hành của Khung. Họ thực hiện một loạt các biện pháp bảo mật để đảm bảo thông tin được giữ an toàn, bạn có thể đọc thêm về các biện pháp nói trên tại đây

 

Chúng tôi lưu trữ dữ liệu của bạn trong bao lâu?

 

Dữ liệu của người dùng sẽ được lưu giữ trong khoảng thời gian tối thiểu cần thiết để hiển thị chính xác dịch vụ được cung cấp cũng như để đáp ứng mọi trách nhiệm pháp lý có thể xuất phát từ cùng một yêu cầu pháp lý và liên quan đến bất kỳ yêu cầu pháp lý nào khác.

Trong trường hợp sử dụng dữ liệu của Người dùng để nhận thông tin liên lạc thương mại từ INTERPORC, dữ liệu của Người dùng sẽ được lưu giữ cho đến khi Người dùng tuyên bố không muốn nhận thông tin liên lạc nói trên nữa, cho dù thông qua các phương tiện được cung cấp trong chính các thông tin liên lạc hoặc thông qua bất kỳ phương tiện nào khác .

 

Chuyển dữ liệu cá nhân của Người dùng cho bên thứ ba

 

Dữ liệu cá nhân của bạn có thể được chuyển đến FILPORC với mục đích thực hiện chiến dịch quảng bá Sự lựa chọn thông minh, được tài trợ với sự hỗ trợ của Liên minh Châu Âu.

Việc chuyển dữ liệu cá nhân của Người dùng cho các bên thứ ba khác sẽ không diễn ra nếu không có sự đồng ý trước của Người dùng, ngoại trừ các thể nhân hoặc pháp nhân được phê duyệt bộ xử lý phụ của INTERPORC mà việc truyền dữ liệu nói trên là cần thiết cho chính xác và cải thiện dịch vụ khách hàng, hoặc theo mệnh lệnh pháp lý.

INTERPORC sử dụng một số bộ xử lý phụ nhất định trong hoạt động kinh doanh chung của mình và để hỗ trợ trong việc cung cấp dịch vụ cho khách hàng của mình. Bộ xử lý phụ là nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba hoặc bộ xử lý dữ liệu do INTERPORC thuê, người có hoặc có khả năng sẽ có quyền truy cập hoặc xử lý dữ liệu cá nhân. INTERPORC sử dụng các loại bộ xử lý phụ khác nhau để thực hiện các chức năng khác nhau như được giải thích bên dưới.

 

Bộ xử lý phụ

 

The Rocket Science Group LLC (hoạt động với tên gọi Mailchimp) – Lưu trữ dữ liệu

EIBENS Consulting (Beijing) Co., Ltd – Phân tích và quản lý dữ liệu

CÔNG TY TNHH EIBENS CONSULTING VIỆT NAM – Phân tích và quản lý dữ liệu.

 

Quyền bảo vệ dữ liệu của bạn là gì?

 

Công ty của chúng tôi muốn đảm bảo rằng bạn nhận thức đầy đủ về tất cả các quyền bảo vệ dữ liệu của mình. Mọi người dùng đều có quyền như sau:

Quyền truy cập – Bạn có quyền yêu cầu Công ty chúng tôi cung cấp các bản sao dữ liệu cá nhân của bạn.

Quyền cải chính – Bạn có quyền yêu cầu Công ty chúng tôi sửa bất kỳ thông tin nào mà bạn cho là không chính xác. Bạn cũng có quyền yêu cầu Công ty chúng tôi hoàn thiện những thông tin mà bạn cho là chưa đầy đủ.

Quyền xóa – Bạn có quyền yêu cầu Công ty chúng tôi xóa dữ liệu cá nhân của bạn, trong một số điều kiện nhất định.

Quyền hạn chế xử lý – Bạn có quyền yêu cầu Công ty chúng tôi hạn chế xử lý dữ liệu cá nhân của bạn, trong một số điều kiện nhất định.

Quyền phản đối việc xử lý – Bạn có quyền phản đối việc Công ty chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn, trong một số điều kiện nhất định.

Quyền di chuyển dữ liệu – Bạn có quyền yêu cầu Công ty chúng tôi chuyển dữ liệu mà chúng tôi đã thu thập cho một tổ chức khác hoặc trực tiếp cho bạn, theo các điều kiện nhất định.

Nếu bạn đưa ra yêu cầu, chúng tôi có một tháng để trả lời bạn. Nếu bạn muốn thực hiện bất kỳ quyền nào trong số này, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email: lopd@interporc.es

Hoặc viết thư cho chúng tôi: C/ Marqués de Urquijo nº 10, 2º izda. 28008 Madrid, TÂY BAN NHA.