THỊT HEO CHÂU ÂU

Phúc lợi động vật

Phúc lợi động vật

Với sự hỗ trợ và hợp tác chặt chẽ của các nước Liên minh Châu Âu, Ủy ban Châu Âu đã thúc đẩy phúc lợi động vật trong hơn 40 năm qua, dần dần cải thiện cuộc sống của vật nuôi ở trang trại.

Các quy tắc do Ủy ban Châu Âu lập ra dựa trên Công ước Châu Âu về Bảo vệ Động vật cho mục đích chăn nuôi được đưa vào phúc lợi động vật của Liên minh Châu Âu. Các quy tắc này thể hiện ‘Năm Không’:

  • Không bị đói khát
  • Không bị khó chịu cả về thể chất và tinh thần
  • Không bị đau đớn, thương tật và bệnh tật
  • Không bị hạn chế thể hiện các hành vi bản năng
  • Không bị sợ hãi và lo lắng

Bảo vệ động vật

Ngoài Công ước châu Âu về bảo vệ động vật vì mục đích chăn nuôi, Liên minh Châu Âu đã thiết lập các chỉ thị bảo vệ heo cụ thể, đặt ra các tiêu chuẩn tối thiểu để bảo vệ heo. Các tiêu chuẩn tối thiểu này bao gồm các phương diện bắt buộc đối với người sản xuất thịt heo, chẳng hạn như: không được để heo chịu đói khát, diện tích sàn tối thiểu dành cho các giai đoạn nuôi dưỡng và vỗ béo phải khác nhau, sử dụng các nguyên liệu để chăn heo và cho heo tự do hoạt động, nghiêm cấm buộc dây vào heo nái và heo cái con, đặt tuổi cai sữa tối thiểu là bốn tuần.

Ngoài ra, phúc lợi động vật cũng rất quan trọng khi xử lý và vận chuyển heo để giảm tai nạn và mức độ căng thẳng. Liên minh Châu Âu đã xuất bản Hướng dẫn Ứng dụng thực tiễn Tốt và Tối ưu nhất cho việc vận chuyển các loài vật nuôi chính, bao gồm cả heo. Hướng dẫn này chú trọng vào thiết kế xe, hệ thống thông gió và khoảng trống cho phép.

Quá trình giết mổ

Việc đối xử với heo trong quá trình giết mổ sẽ không chỉ ảnh hưởng đến phúc lợi của chúng mà còn ảnh hưởng đến chất lượng thịt heo, từ đó ảnh hưởng đến người tiêu dùng. Luật pháp của Liên minh Châu Âu về bảo vệ động vật tại thời điểm giết mổ đảm bảo rằng tất cả động vật được đối xử đúng cách và gây mê đúng cách trước khi giết, để đảm bảo rằng con vật phải chịu ít căng thẳng và đau đớn nhất có thể.

Điều này có ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng và hương vị của thịt. Khi một con heo bị căng thẳng trước và trong quá trình giết mổ, nó sẽ sử dụng hết lượng glycogen trong cơ bắp, điều này sẽ khiến phần thịt giảm lượng axit lactic và thịt sẽ kém ngon, kém mềm, kém sắc và kém chất lượng hơn. Khi con vật được nghỉ ngơi đầy đủ và bình tĩnh, lượng glycogen trong thịt sẽ cao hơn, chuyển thành axit lactic khi con heo bị giết mổ và cho ra phần thịt có chất lượng tốt hơn.

Chứng nhận Phúc lợi Động vật

Chứng nhận Phúc lợi động vật từ INTERPORC Tây Ban Nha

IAWS (Interporc Animal Welfare Spain) là con dấu chứng nhận do Tổ chức Nông nghiệp Thực phẩm Liên Ngành Tây Ban Nha tạo ra cho White Pork INTERPORC để chứng thực các phương pháp tốt được thực hiện trong lĩnh vực phúc lợi động vật, sức khỏe, an toàn sinh học, xử lý động vật và truy xuất nguồn gốc, trong tất cả các mắt xích của chuỗi giá trị thịt heo trắng ở Tây Ban Nha từ trang trại chăn nuôi, vận chuyển và giết mổ đến nền công nghiệp và thương mại hóa.

Chứng nhận Phúc lợi Động vật cho ngành thịt heo

Do Tổ chức liên ngành về Heo ở Bồ Đào Nha FILPORC đứng đầu, hợp tác với Liên đoàn các Hiệp hội Người chăn nuôi Heo Bồ Đào Nha (FPAS) và Hiệp hội ngành công nghiệp thịt Bồ Đào Nha APIC, đã giới thiệu hệ thống chứng nhận phúc lợi động vật cho heo và hệ thống này khuyến khích đạo đức khi làm việc với động vật, đảm bảo sức khỏe và trạng thái tốt về cả thể chất và tinh thần của chúng